Kernachtig Groesbeek:

• maakt zich sterk voor behoud van ons prachtige landschap.
• vindt dat er meer betaalbaar moet worden gebouwd, ook voor starters.
• gaat voor het realiseren van betaalbare woningen aan de Hulsbroek.
• werkt graag mee aan alternatieve woonvormen (b.v. hofjes, Tiny houses)
• vindt dat het splitsen of delen van woningen makkelijker gemaakt moet worden.
• wil monumentale panden behouden.

Kernachtig Groesbeek:

• ziet dat het geld dat de gemeente krijgt voor zorg niet voldoende is om alle gevraagde zorg uit de gemeente te verlenen.
• vindt daarom dat de gemeente moet kijken naar wat iemand echt nodig heeft en maatwerk moet leveren.
• vindt dat de gemeente onderlinge zorg en sociale netwerken moet stimuleren.
• vindt dat hulp dichtbij de mensen en makkelijk te vragen moet zijn (in de eigen wijk)

Kernachtig Groesbeek:

• wil meer groen in de kernen; bijvoorbeeld op het parkeerterrein bij Jan Linders/Aldi, het Marktplein en op de kerkpleinen in Breedeweg en op de Horst.
• gaat initiatiefnemers ondersteunen bij de aanleg van zonnepanelen op daken van bedrijven en appartementencomplexen.
• gaat energiebesparende maatregelen promoten, met hulp van energiecoaches.
• gaat verder met het bestrijden van wateroverlast, zeker in de Breedeweg.
• gaat het zwerfvuil aanpakken o.a. door meer prullenbakken te plaatsen.
• wil het fietsgebruik stimuleren; o.a. door goede fietspaden en een (bewaakte) fietsenstalling in Groesbeek-centrum.

Kernachtig Groesbeek:

• steunt het verenigingsleven, de subsidies moeten blijven.
• vindt dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij; mensen met lage inkomens helpen we hierbij.
• wil de Mallemolen verbouwen tot een modern gebouw voor iedereen.
• wil dat er meer ruimte komt om carnavalswagens te bouwen.

Kernachtig Groesbeek:

• gaat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk helpen.
• stimuleert het gebruik van streekproducten.
• vindt dat toerisme en recreatie in balans moeten zijn met de natuur en het milieu.

Kernachtig Groesbeek:

• staat midden in de samenleving en weet wat er speelt.
• luistert naar en ondersteunt ideeën van inwoners.
• denkt in oplossingen en kansen. Wij pakken zaken aan!
• is er voor de hele gemeente; daarom werken we samen met andere lokale partijen.
• staat voor zorgvuldig financieel beleid, keuzes maken op basis van programma’s en actualiteiten.
• staat voor een evenwichtige heffing (naar draagkracht) van de belastinggelden onder de inwoners.