Je bent van harte welkom op de website van Kernachtig Groesbeek, een politieke partij in de gemeente Berg en Dal, ontstaan uit de voormalige partijen VOLG, Groesbeekse Volkspartij en Sociaal Groesbeek. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 werd Kernachtig Groesbeek met zeven zetels in één klap de grootste partij. Een geweldige boost van vertrouwen voor een nieuwe partij met veel bekende gezichten uit de drie voormalige partijen, en een verkiezingsprogramma dat veel inwoners van de gemeente Berg en Dal uit het hart gegrepen bleek.

De komende vier jaar gaan Kernachtig Groesbeek en LOKAAL! Berg en Dal aan de slag in het gemeentebestuur, met een coalitieakkoord dat niet van oudsher compleet is dichtgetimmerd, maar ook ruimte laat voor de inbreng van de andere politieke partijen. Kernachtig Groesbeek levert twee wethouders, in de gemeenteraad zijn we met zeven raadsleden vertegenwoordigd, en ook in de carrousel laten we van ons horen.

Op deze website vind je allerlei nieuws, standpunten en informatie over onze volksvertegenwoordigers. We wensen je een goed bezoek aan deze website, en mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust. Hartelijk dank dat je onze website hebt bezocht!

Kernachtig Groesbeek is geworteld in de kern Groesbeek, maar komt op voor de belangen van elke kern in de gemeente Berg en Dal. Wij staan voor een leefbare gemeente met een rijk verenigingsleven, met respect voor onze natuur, onze cultuur en rijke historie, en aandacht voor de kwetsbaren. Spreekt jou dit aan en wil je deel zijn van onze partij? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier!

Zwerfvuil-opruimactie 2024

Op zaterdag 16 maart aanstaande organiseert Kernachtig Groesbeek weer een zwerfvuil-opruimactie. Dankzij vele inwoners, als Wijkheld of gewoon als betrokken buurtbewoner, wordt onze leefomgeving steeds schoner!

Lees meer »

Statement Kernachtig Groesbeek over handelswijze COA

Kernachtig Groesbeek is vrijdag op de hoogte gesteld van het feit dat een twintigtal statushouder plots, en zonder enige vorm van communicatie vanuit het COA, zijn geplaatst in hotel Val Monte te Berg en Dal. Dit omdat plaatsing in de gekoppelde gemeente Lingewaard niet mogelijk bleek te zijn. Het COA heeft toen besloten om de overval techniek toe te passen en ze toe te wijzen aan onze gemeente, voor een half jaar.

Lees meer »

Uit de Begrotingsraad 2024 (3)

De Omgevingsdienst Regionale Nijmegen (ODRN) beoordeelt namens de gemeente bouw- en verbouwaanvragen. Ook voeren zij controles uit en leveren ze advies aan mensen. Wij zijn van mening dat onze inwoners, voordat ze op hoge kosten gejaagd worden, recht hebben op een gratis eerste gesprek met de ODRN. Zo kunnen adviezen ingewonnen worden over diverse zaken voordat een heel traject opgestart wordt. Een gratis eerste gesprek vinden wij belangrijk. Zo wordt er gratis deskundig advies uitgegeven en worden onze inwoner goed geïnformeerd. Vanuit hier kunnen inwoners bepalen of een traject doorgezet wordt. Het gesprek face-to-face, telefonisch of via een internetverbinding plaats kunnen vinden en hier kan een afspraak voor gemaakt worden. De motie is overgenomen en de wethouder heeft aangegeven dat de ODRN deze mogelijkheid gaat bieden en hier goed over gaat communiceren.

Lees meer »

Uit de Begrotingsraad 2024 (2)

Wat ons betreft moeten inwoners mee kunnen denken en beslissen in belangrijke zaken. Het is de leefomgeving waar zij wonen, werken en recreëren en zij weten als geen ander wat er leeft. Goede participatie verkleint de kloof tussen gemeente en inwoners. Er zijn verschillende vormen van participatie. Een burgerberaad is er hier een van. Een groep mensen uit de samenleving (door loting) komt bij elkaar om advies uit te brengen over een belangrijk onderwerp. Wij willen dat er onderzocht wordt welke vorm het beste bij ons past, hier maakt een pilot deel uit. Ook deze motie is overgenomen door het college en wordt derhalve uitgevoerd.

Lees meer »

Uit de Begrotingsraad 2024 (1)

Een doorn in het oog voor velen. Zwerfafval. We leven in een geweldig mooie gemeente en dat moeten we zo houden. Hier is wat ons betreft geen ruimte voor zwerfafval. Wij dragen het college op om meer te doen om zwerfafval te verminderen. Meer afvalbakken plaatsen en ook onze inwoners vragen waar zij dit nodig achten. Het opstellen van een strategie met pakket van maatregelen voor doorgaande wegen, fietsroutes en parkeerplaatsen in het buitengebied moet er komen. Ook vinden wij dat er meer gecommuniceerd moet worden wat er (gratis) ingeleverd kan worden bij de regionale milieustraten. Onze motie is overgenomen door de wethouder dus het college gaat ermee aan de slag.

Lees meer »

Kernachtig Groesbeek steunt Germania

Voetbalvereniging Germania heeft te maken gehad met rampspoed. Werden eerst velden vernield door wilde zwijnen, later kwamen er ook nog eens hongerige dassen op bezoek. Tel daarbij op dat de staantribune gerepareerd moet worden en het ongeluk is compleet.

Lees meer »