Tip: toeslag energiekosten

De kosten van gas en elektriciteit stijgen enorm. Als u een laag inkomen heeft, kunt u een toeslag aanvragen van € 800. Als u een uitkering van de gemeente heeft, is dit bedrag al aan u overgemaakt.Heeft u geen uitkering van de gemeente, kijkt u dan op onderstaande links van de Gemeente Berg en Dal voor meer informatie.

Lees meer »

Kernachtig Groesbeek stelt schriftelijke vragen over bomenkap

De fractie van Kernachtig Groesbeek heeft schriftelijke vragen ingediend over de boskap in ons mooie bosgebied. In een periode waarin problemen met stikstof aan de orde van de dag zijn, waar boeren al of niet gedwongen gaan worden hun bedrijf te staken om de effecten van hun uitstoot op nabijgelegen Natura 2000 gebieden te beperken, waar de maximale snelheid naar 100 km/u is verlaagd en waar het in het algemeen slecht gaat met de natuur.

Lees meer »

Wethouders officieel benoemd

Afgelopen donderdag 19 mei zijn de nieuwe wethouders van het College van B&W officieel benoemd. Namens Kernachtig Groesbeek zijn dit Irma van de Scheur en Erik Weijers. Namens LOKAAL! Berg en Dal zijn dat Ria Barber en Alex ten Westeneind. Ze gaan er met frisse moed tegenaan om onze mooie gemeente nog mooier te maken!

Lees meer »

Kernachtig Groesbeek stormt de gemeenteraad binnen

Kernachtig Groesbeek heeft met zeven zetels een geweldige verkiezingsoverwinning behaald! Binnenkort nemen namens onze partij zeven betrokken, enthousiaste en benaderbare mensen plaats in de gemeenteraad. En nu de officiële uitslag bekend is gemaakt, betekent dat deze mensen zijn gekozen als raadslid:

Lees meer »

Onze motie over kruispunt Nieuwe Drulseweg/Nijerf/Van de Veldeweg aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering op 10 februari heeft Kernachtig Groesbeek een motie ingediend die het college verzoekt om een veilige oversteek voor alle verkeersdeelnemers te creëren op het kruispunt Nieuwe Drulseweg/Nijerf/Van de Veldeweg. Dit kruispunt is heel erg druk met schoolgaande kinderen en kinderen die gaan sporten, om over de Kindervakantiewerk Groesbeek week maar te zwijgen.

Lees meer »

Schriftelijke vragen over zomercarnaval

Het belang van carnaval hoeven we niemand uit te leggen. Mensen genieten van het feest, de gebouwde creatie, het gemaakte lied en van elkaar. Door het corona-virus is er vorig jaar geen carnaval geweest. Ook dit jaar dreigt het feest niet in de vorm gevierd te worden zoals men dat in onze gemeente gewend is.

Lees meer »

Schriftelijke vragen over verdwijnen geldautomaat

Tot onze verbazing hebben wij moeten constateren dat de gele geldpin- en geldstortautomaat, welke slechts enkele maanden bevestigd was aan het Rabobankgebouw aan het Dorpsplein in Groesbeek, vlak voor oud en nieuw is verwijderd. In eerste instantie dachten wij dat deze verwijderd was vanwege mogelijk oud en nieuw gevaar. Uit de krant hebben wij echter vernomen dat de organisatie Geldmaat het huurcontract niet heeft kunnen verlengen.

Lees meer »

Kieslijst Kernachtig Groesbeek bekend

Afgelopen week heeft Kernachtig Groesbeek (de nieuwe partij die is ontstaan uit VOLG, GVP en SG) een aantal belangrijke besluiten genomen. Vanwege corona gebeurde dat door stemming van de leden via de mail.

Lees meer »