Zwerfvuil-opruimactie 2024

Op zaterdag 16 maart aanstaande organiseert Kernachtig Groesbeek weer een zwerfvuil-opruimactie. Dankzij vele inwoners, als Wijkheld of gewoon als betrokken buurtbewoner, wordt onze leefomgeving steeds schoner!

Lees meer »

Statement Kernachtig Groesbeek over handelswijze COA

Kernachtig Groesbeek is vrijdag op de hoogte gesteld van het feit dat een twintigtal statushouder plots, en zonder enige vorm van communicatie vanuit het COA, zijn geplaatst in hotel Val Monte te Berg en Dal. Dit omdat plaatsing in de gekoppelde gemeente Lingewaard niet mogelijk bleek te zijn. Het COA heeft toen besloten om de overval techniek toe te passen en ze toe te wijzen aan onze gemeente, voor een half jaar.

Lees meer »

Uit de Begrotingsraad 2024 (3)

De Omgevingsdienst Regionale Nijmegen (ODRN) beoordeelt namens de gemeente bouw- en verbouwaanvragen. Ook voeren zij controles uit en leveren ze advies aan mensen. Wij zijn van mening dat onze inwoners, voordat ze op hoge kosten gejaagd worden, recht hebben op een gratis eerste gesprek met de ODRN. Zo kunnen adviezen ingewonnen worden over diverse zaken voordat een heel traject opgestart wordt. Een gratis eerste gesprek vinden wij belangrijk. Zo wordt er gratis deskundig advies uitgegeven en worden onze inwoner goed geïnformeerd. Vanuit hier kunnen inwoners bepalen of een traject doorgezet wordt. Het gesprek face-to-face, telefonisch of via een internetverbinding plaats kunnen vinden en hier kan een afspraak voor gemaakt worden. De motie is overgenomen en de wethouder heeft aangegeven dat de ODRN deze mogelijkheid gaat bieden en hier goed over gaat communiceren.

Lees meer »

Uit de Begrotingsraad 2024 (2)

Wat ons betreft moeten inwoners mee kunnen denken en beslissen in belangrijke zaken. Het is de leefomgeving waar zij wonen, werken en recreëren en zij weten als geen ander wat er leeft. Goede participatie verkleint de kloof tussen gemeente en inwoners. Er zijn verschillende vormen van participatie. Een burgerberaad is er hier een van. Een groep mensen uit de samenleving (door loting) komt bij elkaar om advies uit te brengen over een belangrijk onderwerp. Wij willen dat er onderzocht wordt welke vorm het beste bij ons past, hier maakt een pilot deel uit. Ook deze motie is overgenomen door het college en wordt derhalve uitgevoerd.

Lees meer »

Uit de Begrotingsraad 2024 (1)

Een doorn in het oog voor velen. Zwerfafval. We leven in een geweldig mooie gemeente en dat moeten we zo houden. Hier is wat ons betreft geen ruimte voor zwerfafval. Wij dragen het college op om meer te doen om zwerfafval te verminderen. Meer afvalbakken plaatsen en ook onze inwoners vragen waar zij dit nodig achten. Het opstellen van een strategie met pakket van maatregelen voor doorgaande wegen, fietsroutes en parkeerplaatsen in het buitengebied moet er komen. Ook vinden wij dat er meer gecommuniceerd moet worden wat er (gratis) ingeleverd kan worden bij de regionale milieustraten. Onze motie is overgenomen door de wethouder dus het college gaat ermee aan de slag.

Lees meer »

Kernachtig Groesbeek steunt Germania

Voetbalvereniging Germania heeft te maken gehad met rampspoed. Werden eerst velden vernield door wilde zwijnen, later kwamen er ook nog eens hongerige dassen op bezoek. Tel daarbij op dat de staantribune gerepareerd moet worden en het ongeluk is compleet.

Lees meer »

Kernachtig Groesbeek stelt schriftelijke vragen over boskap

De fractie van Kernachtig Groesbeek heeft schriftelijke vragen ingediend over de boskap in ons mooie bosgebied. In een periode waarin problemen met stikstof aan de orde van de dag zijn, waar boeren al of niet gedwongen gaan worden hun bedrijf te staken om de effecten van hun uitstoot op nabijgelegen Natura 2000 gebieden te beperken, waar de maximale snelheid naar 100 km/u is verlaagd en waar het in het algemeen slecht gaat met de natuur. Wij zien een massale bomenkap in ons mooie gebied of bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden.

Lees meer »

Statement Kernachtig Groesbeek over carnaval in het centrum

Er is reuring ontstaan over een collegevoorstel waarin er geen ruimte op het marktterrein is voor bijvoorbeeld de carnavalstent. Voor Kernachtig Groesbeek is heel erg duidelijk dat er te allen tijde ruimte in het centrum van Groesbeek moet zijn voor kermis, carnaval en alle andere festiviteiten die Groesbeek zo hecht maken. Deze zaken vieren wij in ons centrum en zullen wij blijven vieren in het centrum.

Lees meer »

Tip: toeslag energiekosten

De kosten van gas en elektriciteit stijgen enorm. Als u een laag inkomen heeft, kunt u een toeslag aanvragen van € 800. Als u een uitkering van de gemeente heeft, is dit bedrag al aan u overgemaakt.Heeft u geen uitkering van de gemeente, kijkt u dan op onderstaande links van de Gemeente Berg en Dal voor meer informatie.

Lees meer »