Kieslijst Kernachtig Groesbeek bekend

Gepubliceerd op 11 december 2021 om 14:01

Afgelopen week heeft Kernachtig Groesbeek (de nieuwe partij die is ontstaan uit VOLG, GVP en SG) een aantal belangrijke besluiten genomen. Vanwege corona gebeurde dat door stemming van de leden via de mail.

Het meest in het oog springend is wellicht de vaststelling van de kieslijst. De ledenvergadering had eerder een vertrouwenscommissie in het leven geroepen, die de schone taak had om een voorstel te doen voor een kieslijst. Dat was zeker niet eenvoudig omdat er sprake moest zijn van voldoende aandacht en balans ter wille van de herkenbaarheid van de 'oude partijen'. Tevens was het van belang een kieslijst samen te stellen die vertrouwen geeft aan de kiezer. Immers, Kernachtig Groesbeek wil goed uit de bus komen en deelnemen aan het besturen van de gemeente.

Het voorstel voor de kieslijst is door de leden met overgrote meerderheid aangenomen. Erik Weijers is gekozen tot lijsttrekker van Kernachtig Groesbeek, op de tweede plek direct gevolgd door Irma van de Scheur. Erik is al 16 jaar politiek bezig namens VOLG en heeft ervaring als raadslid en wethouder. Voor Irma van de Scheur geldt hetzelfde. Zij is momenteel wethouder economische zaken en sociaal domein vanuit de Groesbeekse Volkspartij. Op nummer drie staat Wiebo Kersten met eveneens zes jaar ervaring als raadslid voor Sociaal Groesbeek.

Ook de daarop volgende namen zullen de inwoners zeker bekend over komen. De nummers 4 tot en met 11 zijn vervolgens: Johanna Brouwer, Hans Peters, Ruud Verstraaten, Hennie Eikholt, Sonja Postema, Lies van Campen, Peter Zwitserloot en William Janssen.

Kernachtig Groesbeek wil ook één of meerder wethouders leveren. Eerste wethouderskandidaat is Irma van de Scheur. Als Kernachtig Groesbeek bij een gunstige verkiezingsuitslag twee wethouders mag leveren, zal Erik Weijers als tweede wethouder voorgedragen worden.

De leden van Kernachtig Groesbeek hebben ook ingestemd met het verkiezingsprogramma en de speerpunten welke de komende periode uitgedragen zullen worden. Hetzelfde geldt voor de manier waarop de PR-commissie een en ander naar buiten zal brengen. Verder is Kernachtig Groesbeek alle (formele en niet formele) voorbereidingen aan het treffen om in maart 2022 succesvol aan de verkiezingen deel te kunnen nemen.
We zijn ervan overtuigd dat we met deze ervaren mensen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de lokale politiek.

De eerste drie kandidaten: Erik Weijers (links), Wiebo Kersten (midden) en Irma van de Scheur (rechts). Foto: Peter Hendriks

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.