Gezamenlijke inbreng Kernachtig Groesbeek tijdens Begrotingsraad (6/6)

Gepubliceerd op 28 november 2021 om 16:16

Een gezonde en comfortabele schoolomgeving is voor leerlingen en personeel in het onderwijs belangrijk om goede prestaties te leveren.

Voor de gemeente is het van belang dat we van alle 19 (!) onderwijsgebouwen in onze gemeente inzichtelijk hebben wat de status is en wanneer er onderhoud verricht moet worden of wanneer er investeringen gepland zijn. Op basis hiervan kunnen vervolgens goede keuzes gemaakt worden. Er is op dit moment geen integraal plan voor onderwijshuisvesting.

“Er komt een wetswijziging aan waarbij schoolbesturen en gemeenten in gezamenlijkheid afspraken moeten maken op het gebied van onderwijshuisvesting. Deze wijziging kan nog wel even duren en wij vinden dat we direct aan de slag moeten met het integrale plan. Het is te belangrijk om te laten liggen.” geeft Johanna Brouwer aan namens de Groesbeekse Volkspartij, VOLG en Sociaal Groesbeek.

“Als gemeenteraad, en natuurlijk ook de schoolbesturen, willen we geen financiële verrassingen en willen we weten waar we aan toe zijn. Alleen op die manier kunnen we belangrijke besluiten omtrent de onderwijshuisvesting maken.”

De motie werd door iedereen in de gemeenteraad omarmd en werd derhalve unaniem aangenomen!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.