Beste allen,

allereerst wil ik mezelf graag aan jullie voorstellen. Ik ben Ruud van de Lest, voorzitter van de nieuwe partij 'Kernachtig Groesbeek'. Ik ben 61 jaar, heb 2 kinderen (inmiddels 29 en 30 jaar en uitwonend) en ben een geboren en getogen Groesbeker woonachtig aan de Stekkenberg. We zijn op het idee gekomen om met regelmaat een column te schrijven uit het zogenaamde 'dagboek van de
voorzitter'. In deze column zal ik berichten plaatsen en jullie vanuit mijn rol informeren over de activiteiten van Kernachtig Groesbeek.

Wat eraan vooraf ging: in de gemeenteraad van Berg en Dal zijn elf partijen actief, waarvan zes vanuit een lokale invalshoek. Deze versnippering komt de bestuurbaarheid van de gemeente niet ten goede en leidt ertoe dat de invloed van plaatselijke partijen op de besluitvorming beperkter is dan mogelijk. Omdat het samengaan van alle lokale partijen in de gemeente Berg en Dal (nog) een stap te ver bleek, zijn de lokale partijen uit de voormalige gemeente Groesbeek, te weten VOLG, Groesbeekse Volkspartij en Sociaal Groesbeek, het overleg gestart om te kijken of een fusie tussen deze drie partijen mogelijk zou zijn. Het is een fantastisch mooie reis geweest. Samen met de partijen GVP, SG en VOLG hebben we uiteindelijk één partij gevormd. Een reis van ruim twee en een half jaar. Tijdens die reis hebben alle partijen zich zeer open opgesteld en hebben we op een constructieve manier overleg gevoerd. Alle benodigde ingrediënten om tot één partij te komen hebben we kunnen behandelen. Op deze manier hebben we bruggen kunnen bouwen en bereikten we overeenstemming met elkaar. Met de nieuwe partij Kernachtig Groesbeek vertegenwoordigen wij dan ook zeker alle burgers uit alle lagen van de bevolking in onze gemeente.

Waar staan we momenteel?
Inmiddels zijn alle formaliteiten geregeld. We hebben ons al aangemeld bij de gemeente voor de verkiezingen. Ook hebben we al twee algemene ledenvergaderingen achter de rug. Om ons voor te gaan bereiden op de verkiezingen van maart 2022 hebben een programmacommissie en een PR-commissie in het leven geroepen. De programmacommissie heeft zich de afgelopen maanden volop bezig gehouden met het vormgeven van het programma. Dit is mede gedaan door ook bewoners uit te nodigen om de actualiteiten te bespreken. Hiermee konden zij de gewenste koers van het verkiezingsprogramma (binnen de grenzen van het algemene programma van de partij) uitwerken. Onze PR-commissie heeft zich de afgelopen maanden verdiept in alle activiteiten die we kunnen ondernemen onderweg naar de verkiezingen van maart 2022. Zij hebben ideeën bedacht om ons breed in de publiciteit te krijgen.

Inmiddels zal de 'geboorte van de nieuwe partij' niet onopgemerkt aan u voorbij zijn gegaan. Het PR programma zit vol met eigentijdse leuke ideeën. Sommige in spelvorm waaraan u kunt deelnemen, ander in de vorm van advertenties, weer andere door op de radio 'aanwezig' te zijn. We zijn ervan overtuigd dat onze boodschap zeker bij u aan zal komen. Daar doen we met z’n allen ons uiterste best voor.

Op korte termijn:
De volgende algemene ledenvergadering is 29 november. Inmiddels hebben zich 12 kandidaten voor de kieslijst aangemeld en heeft de vertrouwenscommissie de schone taak gekregen met deze mensen gesprekken te voeren. Op basis van deze gesprekken zal de vertrouwenscommissie op de volgende vergadering een voorstel doen aan de leden. Een belangrijke vraag daarbij is: wie komt op welke plek op de kieslijst? We hebben afgesproken dat er een gelijkwaardige verdeling van de 'oude' partijen in de kieslijst moet komen. In de tussentijd zullen de programmacommissie en de PR commissie overleg hebben gehad over de wijze waarop wij, en met welke onderwerpen, de verkiezingscampagne zullen gaan voeren. Ook zij zullen op 29 november een voorstel aan de leden doen. Na goedkeuring van de voorstellen op deze algemene ledenvergadering zijn we klaar om de verkiezingscampagne op
te starten.

Ik ben ervan overtuigd, gezien alle positieve energie welke keer op keer niet alleen merkbaar, maar ook voelbaar is, dat u veel van ons gaat horen. Dat moet ook. U moet ons leren kennen en wij willen u natuurlijk graag van dienst zijn. Dat kunnen wij. We hebben alle kennis en kunde aan boord om dat te doen. Na 29 november zal ik u meer uit de doeken doen over onze periode naar de verkiezingen toe. Tot dan.

Ruud van de Lest, voorzitter Kernachtig Groesbeek