Kernachtig Groesbeek stelt schriftelijke vragen over bomenkap

Gepubliceerd op 22 juni 2022 om 23:02

De fractie van Kernachtig Groesbeek heeft schriftelijke vragen ingediend over de boskap in ons mooie bosgebied. In een periode waarin problemen met stikstof aan de orde van de dag zijn, waar boeren al of niet gedwongen gaan worden hun bedrijf te staken om de effecten van hun uitstoot op nabijgelegen Natura 2000 gebieden te beperken, waar de maximale snelheid naar 100 km/u is verlaagd en waar het in het algemeen slecht gaat met de natuur.

Wij zien een massale bomenkap in ons mooie gebied of bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden.

De vragen:
- Deelt u onze mening dat deze bomenkap ongewenst is en effect kan hebben op de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente?
- Is er provinciaal beleid voor duurzaam Gelders bosbeheer en wat betekent dit voor het Groesbeekse bos?
- Wat is de bestemming van het Groesbeekse bos? Recreatie-, natuur- of productiebos?
- Bent u in overleg met eigenaren van bos en natuur?
- Bent u bereid om in gesprek te gaan met de beheerder(s) van ons bos en bent u bereid om wat te doen aan deze, in onze ogen, ongewenste boskap?

Zodra er antwoorden zijn zullen we u vanzelfsprekend op de hoogte brengen!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.