Coalitieonderhandelingen gaan nieuwe fase in

Gepubliceerd op 4 april 2022 om 14:40

De onderhandelingen voor een nieuw gemeentebestuur gaan een volgende fase in.

Het ligt het meest voor de hand dat Kernachtig Groesbeek en Lokaal! samen in het nieuwe college gaan. Dat is het resultaat van de eerste gespreksronde die Kernachtig Groesbeek met alle fracties heeft gevoerd.

De keuze voor een combinatie van Lokaal! en Kernachtig Groesbeek werd door vele fracties als een logisch vervolg gezien. De partijen hebben een goede chemie samen en over veel onderwerpen sluiten de opvattingen goed op elkaar aan.

Afgelopen week heeft Kernachtig Groesbeek gesprekken gevoerd met alle andere fracties. De gesprekken zijn namens Kernachtig Groesbeek gevoerd door Erik Weijers, Irma van de Scheur en Wiebo Kersten. Jan van Workum, voormalig griffier van Berg en Dal, was hierbij gespreksleider.

De voorgestelde coalitie heeft een krappe meerderheid. In open en prettige gesprekken met de fracties werd vooral vooruit gekeken. Wat kunnen raad en college de komende vier jaar beter doen? Meer met de inwoners in gesprek en minder coalitie versus oppositie. De kwaliteit van de voorstellen is daarbij cruciaal.

Om te komen tot een breed gedragen programma is met elke fractie besproken wat hun Top 5 is om de komende jaren de schouders onder te zetten. Duurzaamheid, bouwen en participatie zijn enkele thema’s die vooral  genoemd zijn. Daarnaast is gesproken over hoe we te werk willen gaan. En wat we samen gaan doen, zonder alles meteen dicht te timmeren.

Risico’s zijn er echter ook. De onzekerheden rondom de crisis in Oekraïne, de gevolgen van Corona, grenzen aan de groei van de economie en de schaarste aan ambtelijke capaciteit. Op enkele dossiers is het nog nodig om de laatste puntjes op de i te zetten. Bijvoorbeeld op het thema duurzaamheid en dan met name de zonneparken. Dat is ook wat er komende weken gaat gebeuren: doorpraten op de belangrijke dossiers en werken aan een plan van aanpak en programma voor de komende vier jaar.

We richten ons op benoeming van het nieuwe college op 12 mei 2022. Alle fractievoorzitters zijn inmiddels op de hoogte gebracht van dit nieuws. Daarmee vervalt de geplande raadsbijeenkomst op maandagavond 4 april om 20.30 uur.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.