Onze motie over kruispunt Nieuwe Drulseweg/Nijerf/Van de Veldeweg aangenomen!

Gepubliceerd op 14 februari 2022 om 01:01

Tijdens de raadsvergadering op 10 februari heeft Kernachtig Groesbeek een motie ingediend die het college verzoekt om een veilige oversteek voor alle verkeersdeelnemers te creëren op het kruispunt Nieuwe Drulseweg/Nijerf/Van de Veldeweg. Dit kruispunt is heel erg druk met schoolgaande kinderen en kinderen die gaan sporten, om over de Kindervakantiewerk Groesbeek week maar te zwijgen.

Zowel de buurt, Stichting Nijerf als de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek hebben aangegeven dat er echt iets met de kruising moet gebeuren. Dit omdat de kruising als gevaarlijk wordt ervaren. Voor ons genoeg reden om er een motie voor in te dienen en ervoor te zorgen dat er wat aan de kruising gedaan wordt.

Deze motie is unaniem aangenomen en de concrete afspraken zijn nu als volgt:

- Het college gaat zo spoedig mogelijk aan de slag met een veilige oversteek voor alle verkeersdeelnemers op het aangegeven kruispunt;
- De buurt moet betrokken worden bij de ontwikkeling van de plannen om zodoende tot een goed gedragen plan te komen;
- Uiterlijk in het tweede kwartaal hebben gesprekken met de belanghebbenden plaatsgevonden en zal er een concreet plan (inclusief tijdspanne) gecommuniceerd worden.

Natuurlijk blijven we dit volgen en houden we iedereen op de hoogte!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.