Gezamenlijke inbreng Kernachtig Groesbeek tijdens Begrotingsraad (2/6)

Gepubliceerd op 8 november 2021 om 15:17

Namens de Groesbeekse lokale partijen hebben we een motie ingediend die het college verzoekt om uitbreiding van het nissenhuttenterrein in Groesbeek te onderzoeken. Mocht uit het onderzoek onverhoopt komen dat dit niet mogelijk is, dan willen we dat er actief gezocht wordt naar een andere locatie waar de carnavalsverenigingen hun creaties kunnen maken. Ook voor de polder willen we dat er gezocht wordt naar een geschikte locatie voor de carnavalsverenigingen.

Namens de Groesbeekse Volkspartij, VOLG en Sociaal Groesbeek voerde Ruud Verstraaten het woord:

'Mooi dat de motie is aangenomen. Het belang van carnaval is wel duidelijk in de gemeente. Het zorgt voor saamhorigheid en vriendschappen voor het leven en daarmee geeft het een ontzettende impuls aan de leefbaarheid binnen alle kernen. Steeds vaker komen er geluiden bij ons binnen dat er een tekort is aan bouwlocaties en dat zelfs verenigingen hierdoor stoppen met bouwen. Dit kan natuurlijk nooit het geval zijn.'

De motie werd aangenomen met 12 stemmen voor (Groesbeekse Volkspartij, VOLG, Sociaal Groesbeek, Polderbreed, GJS en Voor Berg en Dal) en 8 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, PVDA en D66). Voor de motie en het stemgedrag van de partijen, zie bijgevoegde afbeeldingen:

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.