Gezamenlijke inbreng Kernachtig Groesbeek tijdens Begrotingsraad (1/6)

Gepubliceerd op 6 november 2021 om 14:56

Elke Begrotingsraad start traditioneel met het moment waarop alle partijen de mogelijkheid krijgen om te vertellen wat zij van het aankomende jaar en jaren verwachten en wat de mening is over de begroting. Omdat er tussen de Groesbeekse Volkspartij, V.O.L.G. en Sociaal Groesbeek al goed samengewerkt wordt en we volgend jaar gezamenlijk de verkiezingen ingaan, hebben we ervoor gekozen om samen het woord te voeren. Namens Kernachtig Groesbeek deed Wiebo Kersten dit.

V.O.L.G.+ SG+ GVP = Kernachtig Groesbeek
De lokale Groesbeekse partijen V.O.L.G., Sociaal Groesbeek en de Groesbeekse Volkspartij hebben de krachten gebundeld. Samen vormen wij een nieuwe partij: Kernachtig Groesbeek. Met die naam doen we in maart volgend jaar mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. T.b.v. het vaststellen van de begroting voor 2022 vinden wij het belangrijk om aan te geven waar wij ons in 2022 en de jaren erna hard voor maken.

Samen leven maakt een samenleving
Het verenigingsleven is erg belangrijk. Daarom willen wij dat verenigingen geholpen worden om samen zaken op te pakken om op die manier te kunnen blijven bestaan. In elke dorpskern moet een dorpshuis blijven (be)staan. Dit moet een laagdrempelige, gezellige plek zijn waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. We blijven inwoners ondersteunen bij het opzetten van nieuwe initiatieven. Procedures zijn hiervoor nodig, maar we zorgen ervoor dat die zo eenvoudig mogelijk zijn.

We ontmoeten elkaar veelal in de kernen. Wij vinden dat deze kernen hun gezellige, uitnodigende en dorpse karakter moeten blijven behouden. Minder steen en beton maar meer groen. Het Reiner van Ooiplein in Ooij gaat binnenkort eindelijk hiervoor op de schop.
Ook voor het centrum van Groesbeek staan belangrijke keuzes op het programma. Wij kiezen voor een veilig centrum met meer ruimte voor voetgangers en fietsers met veel groen en meer plekken om van de omgeving te genieten. Voor de bezoekers van het centrum moet er in de zomermaanden gebruik kunnen worden gemaakt van een bewaakte fietsenstalling en we gaan zorgen voor een openbaar toilet.

Duurzaamheid
De aanpak van de wateroverlast in verschillende kernen zoals Breedeweg moet worden voortgezet. Samen met de bewoners moeten we komen tot de beste oplossingen. Ook moet er eindelijk worden begonnen met het plaatsen van zonnepanelen in de daarvoor aangewezen pilotprojecten. Er moet geld beschikbaar komen voor inwoners die hun tuin willen vergroenen (tegels eruit en planten erin) en hun regenpijp willen afkoppelen. Daarnaast moet de energiecoach meer ruimte krijgen om initiatiefnemers te helpen met het verduurzamen van hun woning.

Wonen, een eigen dak boven je hoofd
We worden ook in Berg en Dal geconfronteerd met een groot gebrek aan passende woningen. Met name woningen voor starters en ouderen ontbreken. Er moet daarbij meer aandacht komen voor het wonen van alleenstaanden, zowel jong als oud. Initiatieven zijn er te over maar er komt te weinig van de grond. Wij willen dat er een ambtenaar wordt vrijgemaakt om initiatiefnemers te ondersteunen in hun zoektocht om een plan gerealiseerd te krijgen. De ambtenaar als verbinder tussen initiatiefnemer, belanghebbende en gemeente. We willen dat er meer wordt gebouwd; uiteraard met respect voor onze prachtige historische panden en met behoud van onze natuur. Woongenot wordt ook bepaald door je woonomgeving. Tenslotte willen we meer bloeiende planten in de straten en goed onderhoud van het openbaar groen en de trottoirs.

Financieel gezien staan we er in 2022 goed voor. We krijgen dan extra geld van het rijk. Maar het is nog onzeker of we dit ook in de jaren daarna krijgen. Daarom moeten we verstandig met ons geld omgaan. Gelukkig hebben we wel een goed gevulde spaarpot. Als het echt nodig is zetten we die in om onze ambities te kunnen waarmaken.

Johanna Brouwer, Hennie Eikholt, Wiebo Kersten, Hans Peters, Ruud Verstraaten en Erik Weijers namens Kernachtig Groesbeek.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.