Groesbeekse lokale partijen gaan op in Kernachtig Groesbeek

Gepubliceerd op 19 juli 2021 om 20:39

Kernachtig Groesbeek wordt de naam van de nieuwe partij die voortkomt uit VOLG, Sociaal Groesbeek en de Groesbeekse Volkspartij. Na een levendige discussie op de eerste Algemene ledenvergadering van de nieuwe partij werd uiteindelijk voor deze naam gekozen. Kernachtig Groesbeek wil gewicht in de schaal leggen en daarmee bijdragen aan een krachtiger en minder versnipperd gemeentebestuur.

De naam past bij het profiel dat de partij wil uitstralen. Kernachtig, want de leefbaarheid van de verschillende dorpskernen staat hoog in het vaandel. Kernachtig zal ook het optreden in het gemeentebestuur zijn: er niet omheen draaien, maar doelgericht en in goed contact streven naar de oplossing van problemen van inwoners.

De partij is trots op haar Groesbeekse identiteit - daar liggen immers haar wortels - maar wil samen met de andere partijen gaan voor het welzijn van de hele gemeente!

Kernachtig Groesbeek is inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nadat de notaris de statuten officieel heeft vastgelegd. Tijdens de ledenvergadering werd ook het bestuur benoemd, bestaande uit Ruud van de Lest (voorzitter), Marcel Kersten (secretaris), Sjaak Thijssen (penningmeester), Lies van Campen en Henk van Rensen (bestuursleden). De reeds gevormde commissies voor het verkiezingsprogramma en voor de p.r.-campagne hielden presentaties over de manier waarop zij de komende maanden verschillende activiteiten zullen organiseren. Op korte termijn zal ook het logo van Kernachtig Groesbeek bepaald worden. Daarvoor werden al verschillende ideeën gepresenteerd. Al met al een nuttige vergadering. Na afloop kon er nog gezellig nagepraat worden en konden de leden – die tot dan toe tot verschillende partijen behoorden – elkaar beter leren kennen.

Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.