Uit de Begrotingsraad 2024 (3)

Gepubliceerd op 21 november 2023 om 21:27

De Omgevingsdienst Regionale Nijmegen (ODRN) beoordeelt namens de gemeente bouw- en verbouwaanvragen. Ook voeren zij controles uit en leveren ze advies aan mensen. Wij zijn van mening dat onze inwoners, voordat ze op hoge kosten gejaagd worden, recht hebben op een gratis eerste gesprek met de ODRN. Zo kunnen adviezen ingewonnen worden over diverse zaken voordat een heel traject opgestart wordt. Een gratis eerste gesprek vinden wij belangrijk. Zo wordt er gratis deskundig advies uitgegeven en worden onze inwoner goed geïnformeerd. Vanuit hier kunnen inwoners bepalen of een traject doorgezet wordt. Het gesprek face-to-face, telefonisch of via een internetverbinding plaats kunnen vinden en hier kan een afspraak voor gemaakt worden. De motie is overgenomen en de wethouder heeft aangegeven dat de ODRN deze mogelijkheid gaat bieden en hier goed over gaat communiceren.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.