Uit de Begrotingsraad 2024 (2)

Gepubliceerd op 21 november 2023 om 21:19

Wat ons betreft moeten inwoners mee kunnen denken en beslissen in belangrijke zaken. Het is de leefomgeving waar zij wonen, werken en recreëren en zij weten als geen ander wat er leeft. Goede participatie verkleint de kloof tussen gemeente en inwoners. Er zijn verschillende vormen van participatie. Een burgerberaad is er hier een van. Een groep mensen uit de samenleving (door loting) komt bij elkaar om advies uit te brengen over een belangrijk onderwerp. Wij willen dat er onderzocht wordt welke vorm het beste bij ons past, hier maakt een pilot deel uit. Ook deze motie is overgenomen door het college en wordt derhalve uitgevoerd.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.