Uit de Begrotingsraad 2024 (1)

Gepubliceerd op 21 november 2023 om 21:17

Een doorn in het oog voor velen. Zwerfafval. We leven in een geweldig mooie gemeente en dat moeten we zo houden. Hier is wat ons betreft geen ruimte voor zwerfafval. Wij dragen het college op om meer te doen om zwerfafval te verminderen. Meer afvalbakken plaatsen en ook onze inwoners vragen waar zij dit nodig achten. Het opstellen van een strategie met pakket van maatregelen voor doorgaande wegen, fietsroutes en parkeerplaatsen in het buitengebied moet er komen. Ook vinden wij dat er meer gecommuniceerd moet worden wat er (gratis) ingeleverd kan worden bij de regionale milieustraten. Onze motie is overgenomen door de wethouder dus het college gaat ermee aan de slag.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.